Eerste Bokashidag zeer geslaagd

Donderdag 16 oktober is voor het eerst een Bokashidag gehouden. Deze informatieve dag vond plaats in het Brabantse Alphen en werd georganiseerd door GroeiBalans, loonbedrijf De Schalm en EM Agriton.

De Bokashidag werd bezocht door ongeveer 120 mensen. Aanwezig waren organisaties en bedrijven die grote hoeveelheden organisch resten verwerken zoals agrarische ondernemers, hoveniers, waterschappen, natuurbeherende organisaties en gemeenten.

Gjalt Jan Feersma Hoekstra van de EM Agriton kijkt terug op een geslaagde dag: ‘De deelnemers waren enthousiast over Bokashi. In groepjes konden zij verschillende stands bezoeken. Zo vertelden onderzoekers over hun onderzoeken over Bokashi en de verschillen in vergelijking met compost voor het milieu en het positieve effect op ziektedruk in de bodem. Zo werd aangetoond dat Bokashi een nagenoeg CO2 neutraal proces is en de temperatuur onder 40 graden Celsius blijft. Hierdoor blijft koolstof en energie behouden voor de bodem’.

Ook konden mensen ruiken en voelen aan de Bokashihoop. Eerder legde loonbedrijf De Schalm in Alphen de Bokashihoop aan. Het is opgebouwd met slootmaaisel uit regio Brabant en is een goede grondstof om te fermenteren. Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Het is de meest efficiënte wijze om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. ‘We zien een groeiende interesse in deze duurzame manier van verwerken van organische resten. Daarom hebben we besloten om deze dag te organiseren’, aldus Feersma Hoekstra.

Bokashidag_zuid_3_licht   Bokashidag_zuid_2Kostenbesparend

Ook financieel blijkt het fermenteren interessant; door op eigen terrein te fermenteren wordt bespaard op afvoerkosten van de resten en aanvoer van bemesting. ‘De kosten om Bokashi te maken zijn lager dan de totale kosten om het materiaal af te voeren en nieuwe bemesting aan te voeren’, vertelt Feersma Hoekstra. ‘Op Schiermonnikoog zijn bijna alle boeren gezamenlijk al bezig met Bokashi. Zij besparen veel kosten op het vervoer naar vaste wal. Een ander voordeel vinden zij dat de Bokashi al na 8 weken klaar is om uit te rijden over het land’. Bokashi kan van nagenoeg elk type vers organisch materiaal gemaakt worden. Voorbeelden zijn (drijf)mest, gras, riet, bladeren, snoeisel, bloembollenafval, ondermaatse aardappelen, uien- en witlofresten. Houtachtige materialen zijn alleen na hakselen geschikt.

In de moestuin

Bokashi is ook zeer geschikt op kleinere schaal. ‘Bokashi wordt ook al toegepast door particulieren met bijvoorbeeld een moestuin of volkstuin’, vertelt Simone Vos van EM Agriton. ‘Ik spreek dikwijls enthousiaste mensen die met de speciale Bokashi-keukenemmer hun eigen resten fermenteren en zich verbazen over het positieve effect op de planten en groenten. De planten zijn vitaler en hebben een beter ontwikkeld wortelstelsel. We merken dat gemeenten ook interesse hierin hebben; het is een goede manier om groene resten uit de grijze container te weren. Inwoners kunnen hun eigen tuin nu makkelijk zelf  bemesten en wat men overhoud kan worden opgehaald door de gemeente. Er zijn zat lokale hovenier of boer die graag die Bokashi wil hebben’.

Komend voorjaar wordt er een Bokashidag in het noorden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aan melden via info@agriton.nl o.v.v. ‘aanmelding Bokashidag’.

You may also like...