EM Natuurlijk Actief bezoekt Weidetop

Zo’n 160 mensen kwamen op 11 juni naar Amsterdam om mee te discussiëren over prangende vraagstukken rondom rijke weides en eerlijke zuivel. Vertegenwoordigers uit de landbouwsector, detailhandel, bankenwereld, wetenschap, natuurbescherming en overheid luisterden naar de sprekers en deden mee aan de forumdiscussie onder leiding van Felix Rottenberg. Er bleek brede commitment over de noodzaak van het terugbrengen van biodiversiteit naar het platteland.

Agriton EM Natuurlijk Actief denkt dat er voor dit vraagstuk een mooie rol is weggelegd voor bokashi. Door bokashi te maken van stro en drijfmest verbetert het bodemleven/biodiversiteit. Dit betekent meer voedsel voor weidevogels.

You may also like...

Leave a Reply