Gisten zijn zeer nuttige preventieve teeltmaatregel

Het inzetten van gisten als een soort coating kan een nuttige preventieve maatregel in de ziektebestrijding zijn. Dat zegt mycologe Jane Debode van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) België in weekblad Knack. Gisten blijken erg goede kolonisatoren van de bladeren en jonge vruchten van de aardbeiplant, waardoor er minder plaats is voor kwaadaardige schimmels. “Gisten, schimmels en bacteriën kunnen bevorderlijk zijn voor planten, en de opbrengst en de kwaliteit van een teelt opdrijven”, zo klinkt het.

In een Knack-artikel legt ILVO-onderzoekster Jane Debode uit hoe gisten een interessante component kunnen vormen van een duurzame ziektebestrijding. Debode onderzocht of gisten kunnen worden ingezet tegen schadelijke schimmels in de aardbeienteelt. De resultaten zijn hoopgevend. “Gisten vestigen zich op de bladeren van een aardbeiplant en vormen zo een barrière tegen oprukkende schimmels die met ziektes geassocieerd zijn”, aldus Debode.

Aardbei_gisten

De teeltmethode heeft dus een gunstig effect op de ziektegevoeligheid van aardbeien, al gaat de methode wel deels ten koste van de productie: “Een plant die ongelimiteerd toegang heeft tot water en voeding zal alles investeren in het maken van vruchten, maar niet in het opbouwen van weerstand”, legt Debode uit. “Een plant die wat inspanningen moet leveren, gaat ook investeren in haar afweer.”

Bovendien denkt Debode dat goedaardige gisten een plant alert houden zodat er niet alleen strijd om ruimte met schimmels is, maar ook extra aandacht voor eventuele kwalijke indringers, waardoor een potentiële schimmel sneller zal worden aangevallen. “Een dubbel effect met andere woorden”, legt Debode uit, die een inventaris opmaakte van de natuurlijke gisten op aardbeien. Een vijftal soorten blijken algemeen voor te komen.

Het onderzoek, dat verscheen in het vakblad MicrobiologyOpen, wees ook uit dat de natuurlijke gisten niet gevoelig zijn aan klassieke chemische schimmelbestrijders, wat de optie voor een gecombineerde bestrijding mogelijk maakt. Een geïntegreerde bestrijding vergt veel minder chemische stoffen dan een klassieke, waardoor telers minder sproeistoffen hoeven te gebruiken. Een volgende stap is het omzetten van de resultaten in een bruikbare procedure voor de telers.
Bron: Knack, 11/9/2014

You may also like...