It’s the food, my friend! Op zoek naar een voedselvisie voor Nederland – met Bokashi?

Bij de stand van EM Agiton Natuurlijk Actief kunt u zich vanavond laten informeren over Bokashi. Een duurzame manier om organische resten te verwerken tot hoogwaardige bodemverbeteraar. Breng resten terug op het land!

Na vijf eerdere succesvolle series over de toekomst van landbouw en voedsel in de Rode Hoed onder leiding van Felix Rottenberg gaan we in deze nieuwe, zesdelige serie stappen zetten naar een toekomstvisie voor landbouw en voedsel in Nederland vanuit mondiaal perspectief. De openingsavond op dinsdag 3 februari in de Rode Hoed staat in het teken van de ecologische bronnen van onze voedselproductie.

its-the-food-my-friend-logo-web

Voedselzekerheid staat weer hoog op de agenda. Door geopolitieke onrust, de verder uitdijende wereldbevolking, klimaatverandering en verlies van bodemvruchtbaarheid komen de voedselzekerheid en de natuur in het gedrang. Mede hierdoor is behoefte ontstaan aan een brede, meerjarige visie op voedsel die bijdraagt aan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame voedsel- en landbouwcultuur, zowel  hier als elders in de wereld.

Al ons voedsel is afhankelijk van ecologische kapitaal: vruchtbare bodem, schoon water, grondstoffen, energie en biodiversiteit. In het Internationale Jaar van de Bodem zetten we de schijnwerpers op de bodem en op water.
De landbouw gebruikt wereldwijd 70% van het zoetwateraanbod. Er worden grenzen bereikt. Steden en landbouw concurreren in steeds meer gebieden om water. Ook tussen staten ontstaan spanningen. Hoe groot is de water footprint van Nederland? Wat zijn alternatieven? Hoe gaan multinationals als Unilever en FrieslandCampina om met water en ander ecologisch kapitaal?
En wat kunnen we zelf doen? Via ons voedsel importeren we immers ook producten die veel water vragen maar in waterarme gebieden worden verbouwd.
In sommige woestijngebieden lukt het om een vruchtbare bodem en groene omgeving te creëren met biodiversiteit en landbouw.

> Koop hier uw passe-partout voor de zesdelige reeks <

Sprekers
•    Prof. Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies VU over bodemvruchtbaarheid, directeur Louis Bolk Instituut
•    Prof. Arjen Hoekstra, Universiteit Twente, over de mondiale water footprint van de Nederlandse
voedselproductie en –consumptie
•    Marc van Rijsselberghe, teler van zilte groenten op Texel over zoutwaterlandbouw

Organisatie: Centrum voor Landbouw en Milieu en Ecominds i.s.m. Rode Hoed

De Rode Hoed

You may also like...