Kom ook naar Bodem Anders! op 19 & 20 maart, Den Bosch

Tijdens het event “Bodem Anders!” ontmoeten boeren en burgers elkaar. Zij gaan in gesprek over hun gezamenlijke streven de bodem in Nederland weer vruchtbaar te maken. Tijdens Bodem Anders! wisselen ze uit, zodat we samen sterk staan voor een gezonde bodem. Ontmoet filmmaker en ecoloog John D. Liu, of agro-ecologen Pablo Tittonel en Marjolein Visser. Ga in gesprek met jonge boeren en stadslandbouwers. Of beleef de “Bodemboeren” film avond. Natuurlijk is Mr. Humus er ook bij. Kom jij ook?

Bodem

De bodem, die ruwweg één meter dikke bovenste laag van de aarde, is van cruciaal belang voor het overleven van de mens op aarde. Daar is onze wereld voedsel voorziening van afhankelijk; iets waar een meerderheid van onze verstedelijkte bevolking zich steeds minder (of zelfs geheel niet) van bewust is. De Verenigde Naties riep daarom 2015 uit tot het “Jaar van de Bodem”.

Boeren komen in toenemende mate problemen tegen bij het beheer van hun bodem. Het organische stofgehalte daalt, het bodemleven kwijnt weg, de structuur raakt verdicht. Ondertussen komen praktische oplossingen voor duurzaam bodembeheer steeds meer in beeld.

“De uitdaging van een gezonde bodem ligt erin de diversiteit onder en boven de grond zo groot mogelijk te maken. Daarmee creëer je evenwicht”,  zegt Joost van Strien, akkerbouwer uit de Noordoostpolder en deelnemer aan Bodem Anders!. Die aanpak vraagt echter om een flinke inzet van zowel boeren als burgers.

Agrarisch ondernemers willen goed voor hun bodem zorgen, maar de vereiste langetermijn-investeringen vormen een struikelblok. De zorgen over kortetermijn-inkomsten en de druk van burgers en milieu-organisaties om meer ruimte te geven aan natuur, plaatsen veel agrariërs voor een dilemma. Consumenten hebben weinig zicht op de bodemproblematiek, maar kunnen een belangrijke bijdrage leveren door te kiezen voor voedsel van gezonde bodems.

BodemAnders_mrt2015

Ontmoeting

Bodem Anders! vertrekt vanuit dit kruispunt en belooft een levendige ontmoetingsplek te worden voor een breed scala aan actoren. Boeren – gangbaar en biologisch, burgers, wetenschappers, ambtenaren, studenten en belangengroepen delen ervaringen en buigen zich gezamenlijk over praktische en duurzame oplossingen. Dat doen zij zowel op het land als in de Brabanthallen en de Verkadefabriek. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

·  Bodemvruchtbaarheid

·  Jonge boeren

·  Bodem en gezondheid

·  Boerenkennis en wetenschap

·  Kringlooplandbouw

·  Besluitvorming en beleid

·  Toegang tot grond

·  Stadslandbouw

Bodem Anders bestaat uit drie onderdelen: excursies op donderdag 19 maart, die avond film in de Brabanthallen, en een inhoudelijk programma overdag op vrijdag 20 maart in de Brabanthallen.  De drie onderdelen vormen een geheel maar kunnen indien gewenst ook los bezocht worden. Bekijk het programma en meer informatie op Voedsel Anders.

You may also like...