Mooi Zo Fryslân | website voor biobased economy

Van fossiele naar Bio grondstoffen. Gemeente Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, Wetterskip en Provinsje Fryslân werken in Zuidoost Friesland samen vanuit het idee dat je met elkaar meer bereikt dan alleen. Omdat er thema’s zijn die in alle gemeenten spelen. Omdat je door werk met werk te maken efficiënter kunt zijn. En omdat thema’s zich niet aan grenzen houden. Ze werken samen vanuit de basis van de Streekagenda Zuidoost, waarbij gelijkwaardigheid van alle partners het uitgangspunt is.

De regio Zuidoost kiest ervoor om samen te werken aan projecten met een regionale meerwaarde. Dat betekent niet alleen met elkaar optrekken, maar vanuit de thema’s die spelen ook met maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, toeristisch-recreatieve organisaties of terreinbeherende organisaties.

Mooizo Fryslan Biobased Economy Boakshi

Op de website Mooi Zo Fryslân zijn de verschillende thema’s weergegeven. Agriton vindt u onder het thema Bodem- en biodiverstiteit. Daar kunt u meer lezen over Bokashi; het fermenteren van organische reststromen tot een bodemverbeteraar.

Kennisontwikkeling

BioBased Economy ontwikkelt zich snel in Nederland. Er komen nieuwe vakgebieden bij en sectoren gaan op een andere manier samenwerken. De kennis hiervan moet zich snel verspreiden. Bedrijven en instellingen zien in dat zij zich moeten ontwikkelen in dit vakgebied. Ook jongeren komen telkens eerder in aanraking met het begrip. Steeds meer universitaire opleidingen, hogescholen en middelbare technische beroepsopleidingen besteden aandacht aan BioBased Economy. De kennis ontwikkeling van deze nieuwe vorm van economie moet in een stroomversnelling komen. Alleen dan kan Nederland de vruchten plukken van deze economische verandering en de ontwikkeling ervan zo wil houden zoals het nu gaat.

Het Van Hall Instituut Leeuwarden heeft een centrum voor BioBased Economy. Onderzoeksvragen uit Noord en Oost Nederland kunnen hier gesteld worden. De onderzoeksvragen resulteren in praktische oplossingen voor het bedrijfsleven.

Op de website Mooi Zo Fryslân vindt u alle informatie over Biobased Economy, en dan met name van Zuid Oost Friesland.

 

You may also like...