‘Niet de koe, maar de microbiologie voeden’

Denkfouten zorgen ervoor dat de landbouw en veehouderij een moeizame toekomst tegemoet gaan. Het roer moet om, vindt Jan Feersma Hoekstra van EM Agriton. Het kortetermijndenken, met de nadruk op een zo hoog mogelijke productie, heeft geen toekomst. De aandacht moet gaan naar een goede gezondheid van bodem en vee. Microbiologie lijkt hierbij het toverwoord.

Voor het gehele artikel, zie: Niet de koe maar de microbiologie voeden_Molenaar 18092015

 

https://i2.wp.com/www.agriton.net/wp-content/uploads/2015/11/Artikel-Niet-de-koe-maar-de-microbiologie-voeden1.jpg?resize=887%2C499&ssl=1

You may also like...