Vereniging Arts en Voeding opgericht

Op 3 juni werd de Vereniging Arts en Voeding opgericht tijdens het wetenschappelijke congres Arts en Voeding in Rotterdam.

Vereniging voor Arts en Voeding is een vereniging door en voor artsen, zowel huisartsen als specialisten. De vereniging heeft als doel om het bewustzijn over het effect van voeding en leefstijl te vergroten, kennis en vaardigheden te verbeteren en wetenschappelijke inzichten te delen. De vereniging wil artsen ondersteunen om de brug te slaan tussen kennis en daadwerkelijke toepassing in de praktijk. De vereniging Arts en Voeding vestigt de aandacht op voeding en leefstijl interventies (zowel preventief als curatief) om zodoende de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren en de medicalisering en kosten in de zorg drastisch te verminderen. Het bestuur van Arts en Voeding:

Voeding en arts

Al vijf jaar wordt het jaarlijkse Congres Arts en Voeding georganiseerd door de stichting Voeding Leeft en hier wordt vooral gesproken over de inherente effecten van gezonde of ongezonde voeding op ons lichaam. De laatste twee jaar wordt het congres bezocht door meer en meer huisartsen en specialisten. Deze artsen zijn, met succes, curatieve voedings- en leefstijl interventies gaan toepassen bij een breed scala aan patiënten met chronische aandoeningen.

Een aantal van deze artsen vroeg zich af:

  • Waarom is er tijdens de opleiding niet verteld dat het mogelijk is Diabetis Mellitus type-2 omkeerbaar te maken, en dat medicatie overbodig kan worden door andere voeding en leefstijl?
  • Waarom is er niet verteld dat zij dagelijks ongeveer de helft van hun patiënten niet naar de apotheek zouden moeten sturen, maar juist naar een leefstijlprogramma?
  • Waarom is er bij een patiënt die al vier jaar met functionele buikpijnklachten (IBS) rondliep, drie colonscopieën, en vier soorten medicatie heeft gehad, nooit naar het voedingspatroon gekeken?

© Copyright 2011 CorbisCorporation

Voeding als curatie is onderbelicht binnen de zorg. Ondertussen zijn er diverse onderzoeken en uitkomsten die laten zien dat voeding wel degelijk een rol kan spelen, ook in de behandeling. Zo presenteerde prof. dr. Hanno Pijl het onderzoek over vasten voor een chemokuur, vertelde prof. dr. Aletta Kraneveld over de werking van voeding bij autisme, liet prof. dr Liesbeth van Rossum zien hoe bepaalde medicijnen verborgen dikmakers zijn en belichtte Richard Verheesen de voorlopige resultaten van het Eet voor Reuma programma dat in het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven gehouden wordt.

Eind 2015 werd een manifest geschreven dat het afgelopen jaar voor nogal wat beroering heeft gezorgd in het zorgveld en uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van de Vereniging Arts en Voeding. Ruim 300 artsen hebben zich reeds met veel enthousiasme aangemeld, en dit aantal neemt nog dagelijks toe.  Meer informatie op www.artsenvoeding.nl.

 

Bron en foto’s: Vereniging Arts en Voeding

You may also like...