Voederbomen; een eenvoudige manier om kringlopen te sluiten op het agrarische bedrijven

Kansen voor bomen in agrarische bedrijfsvoering

Tijdens het symposium ‘Bomen over Bomen’ van 21 mei in Bunschoten hebben ruim 50 deelnemers de nieuwste toepassingen van bomen in de landbouw gepresenteerd gekregen. Doel van de bijeenkomst was kennis uitwisselen en agroforestry in Nederland te professionaliseren met de oprichting van een Nederlandse belangenorganisatie. Met name uit de veehouderij is er veel interesse om bomen in de bedrijfsvoering in te zetten. Het symposium werd georganiseerd ter afsluiting van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, stichting Duinboeren en Brabants Landschap. Het was tevens de startbijeenkomst van de Nederlandse tak van de Europese belangenorganisatie voor agroforestry (EURAF).

Het aantal agrarische ondernemers in Nederland dat bomen of struiken met landbouw combineert neemt toe. De kern is: gebruik maken van de vele toepassingen van bomen. Zo leveren bomen voer, in de vorm van takken en bladeren, stellen ze mineralen uit de diepe ondergrond beschikbaar, bieden ze beschutting voor kippen en kunnen houtsnippers voor energie of in de stal gebruikt worden. Zo ontstaat er meerwaarde per hectare landbouwgrond: meerwaarde in opbrengst en dierenwelzijn, en ook qua landschap en biodiversiteit.

Voederproef wilgentakken aan geiten

Foto geiten en header: Voederbomen.nl; Voederproef wilgentakken aan geiten
Wilgen zijn een welkome aanvulling op een geiten- of melkveebedrijf. De houtsnippers zijn er voor energieopwekking of strooisel in de stal. ‘Voederbomen’ zijn voor geiten en koeien een natuurlijke bron van eiwit, die mineralen en gezondheidsbevorderende stoffen bieden, zoals tanines. Voederbomen kunnen vers gevoerd worden of ingekuild. Naast de veehouderij blijken er ook kansen voor de sierteelt te liggen. Zo levert een potrozenkweker snoeiafval aan Diergaarde Blijdorp. Het inzetten van bomen bij vrije uitloopkippen of kalkoenen in een fruitboomgaard zijn sprekende voorbeelden. De dieren zorgen voor bemesting en ruimen schadelijke insecten en bladafval op. Hierdoor krijgen schimmels geen kans. Andersom zorgen fruitbomen in een kippenuitloop voor beschutting, waardoor kippen zich veiliger voelen en de uitloop beter gebruiken.

De European Agroforestry Association (EURAF) is het Europese platform voor agroforestry. Tijdens het symposium is EURAF Nederland opgericht. In het EURAF-netwerk werken boeren, landschapsbeheerders, bosbouwers, beleidsmedewerkers en onderzoekers samen aan het ontwikkelen en implementeren van innovatieve toepassingen van boomteelt in Nederland. Eén van de speerpunten van EURAF is het subsidiabel maken van bomen, zowel de aanplant als het onderhouden. Agroforestry is een landbouwpraktijk en kan in het GLB-beleid worden gezien als een ecologisch focusgebied. Meer informatie over EURAF Nederland is te verkrijgen bij Boki Luske, 0343-523.860.

Meer informatie op www.voederbomen.nl.

bron: AgriHolland & Louis Bolk Instituut, 23/05/14

You may also like...

Leave a Reply